Test chất lượng Mồi Boilie Hùng Vương

Test chất lượng Mồi Boilie Hùng Vương

04/06/2020 11:44:57 AM | 1887

Câu mồi Boilie là hình thức câu cá hiệu quả nhất thế giới, đặc biệt đối với các loại cá khủng và siêu khủng. Mồi câu cá Hùng Vương test chất lượng sản phẩm mồi Boilie của mình cũng như giới thiệu, hướng dẫn một số kỹ thuật trong câu mồi Boilie. 

Xem thêm hai loại mồi Boilie:

1. Mồi câu Boilie Nổi

2. Mồi câu Boilie Chìm


Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Nhất

(Kinh doanh)

Mr. Phúc

(Kinh doanh)