mồi câu đài

Đang xem 1/5 trang. Tổng số: 115 bản ghi được tìm thấy.

mồi câu đài

Mồi câu Tanh Ốc Hến

Mồi câu cá Trôi: Đặc trị cá Trôi đỏ, trôi trắng, mè vinh

Mồi câu Tanh Ốc Hến nên kết hợp với mồi số 5 hoặc mồi số 6 phú thành

Mồi câu Tanh Rô Phi - Mồi câu phú thành

Mồi câu cá Rô Phi - Đặc trị cá rô phi

Dùng câu cá: Rô phi, chép, trắm cỏ, trôi, cá lăng, trắm đen Điều kiện áp dụng: Dùng câu cá mới thả, hồ mới cho câu, thời tiết mưa lạnh nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Nhất

(Kinh doanh)

Mr. Phúc

(Kinh doanh)